Potensekvationer och exponentialekvationer

Förkunksap:
Potensfunktioner \(y=C\cdot x^a\)
Exponentialfunktioner \(y=C\cdot a^x\)
Hur man gör om man ser en graf och behöver skriva funktionsuttrycket
Intro, vad är potensekvation och exponentialekvation?

Men hur löser man dem då?

Övning där du löser ekvationer: potensekvationer och exponentialekvationer blandat om vartannat. Se till att hålla reda på var du had \( x \) - i basen (potensekvation) eller i exponenten (exponentialekvation)
Alla tre tivåer är samma ekvationer, alla nivåer krävs för ett E:
nivå 1: positiva heltalsexponenter/baser
nivå 2: rationella exponenter/baser skrivna i decimal form
nivå 3: rationella exponenter skrivna i bråkform
nivå 4: negativa exponenter

Ladda ner övningen

Att lösa ekvationer grafiskt:


Hur många lösningar har en potensekvation med heltalsexponenten?:

Börja med att repetera hur potensfunktioner ser ut, titta sedan på videon: