Uppgift 1

Punkter: genomgång

att göra bild att lägga märkte till
a) Sätt en punkt i ritområdet med punktverktyget. Den fria punkten blir vackert klarblå.  Den klarblåa färgen markerar att punkten är fri som en fågel.
b) Sätt en till fri punkt med inmatningsfältet genom att ange koordinater (3,5).

Man kan direkt ge namn till punkten P=(3,5) eller låta programmet namnge den.

c) Flytta runt på punkterna i ritområdet med hjälp av flytta-verktyget.

Observera hur koordinater ändras i algebrafönstret.

När man befinner sig i ritområdet är det viktigt vilket verktyg som är markerat!!!

 

d) Flytta punkten genom att ändra koordinater i algebrafönstret.

Observera hur punkter flyttar sig i ritområdet.

 

e) Ändra namn på punkterna i algebrafönstret genom att först dubbelklicka på punkten

Observera att namnet ändrades även i ritområdet.

 

f) Gör punkterna osynliga genom att avmarkera den gröna cirkeln till vänster om punkten i algebrafönstret.

Observera att punkten finns men inte syns! Bra att ha till diverse konstruktioner

 

g) Utforska möjligheter till ändring av hur punkten ser ut (färg, storlek och form) genom att öppna punktens egenskaper: högerklicka på punkten i algebrafönstret eller ritområdet, gå in på egenskaper längst ner.

I grundinställningar kan man även ändra koordinater o namnet.

h) Utforska möjligheter till att visa eller dölja etiketten. Under egenskaper (se ovanstående punkt) experimentera med att välja Namn/Namn och värde/Värde och se  vad som ändras i ritområdet.

Typen av etikett kan bara ändras när man öppnar egenskaper, men för att visa/dölja etikett räcker det att bara högerklicka på objektet.

Överkurs: Förklaring är just det det är, en förklaring som man skriver lite högre upp, då visas den texten bredvid punkten. Prova!

i)I egenskaper under grundinställningar välj att låsa punkten så att den inte går att ändra på något sätt. Vill man åter kunna ändra, så låser man upp den igen.

Observera att även om punkten är låst och räddad från ändringar, så är den fortfarande fri i matematisk bemärkelse, den är inte beroende av någon annan variabel.

j) I menyn Inställningar välj punktstyrning och markera "låst till rutnätet". Sätt en punkt och flytta runt på den.

Observera att punkten kan nu bara ha heltalskoordinater. Inställningen kommer även att gälla alla konstruktioner i filen och inte bara den punkten!