Uppgift 2

Linjer, glidare och text

att göra bild att lägga märke till
a) Med hjälp av verktyget linje rita en linje i ritområdet. I algebrafönstret syns nu ekvationen för linjen, i dess egenskaper kan man ändra i vilken form den visas.
b) Nu ska vi rita en linje med hjälp av inmatningsfältet. Man kan först skapa två punkter. När du har punkterna A och B i inmatningsfältet skriv linje[A,B]. Om du inte har punkterna innan kan du skriva in dem direkt med koordinater linje[(1,2),(2,3)]. Hjälptexten guidar vidare.
Hakparanteser ska vara kvar, taggarna ska bort.
c) Och äntligen kan vi bara skriva linjens ekvation i inmatningsfältet. Då får man ju naturligtvis inga punkter utan bara en graf till funktionen. På samma sätt som med punkterna, kan man namnge den direkt genom att skriva f(x)=2x+1 eller överlåta namngivning åt programmet och bara skriva 2x+1
d) Nu ska vi utforska hur man kan flytta på linjen. Dra i någon av punkterna. Dra i själva linjen. Drar man i linjen förflyttas den enbart parallellt.
e) Och äntligen laborera med linjens egenskaper: utseende och färg, etikett, låsa.
f) Och nu kommer det roliga! Glidare! Välj verktyget glidare. Välj heltal. Döp den till k. Gör en till. Döp den till m. I inmatningsfältet skriv nu f(x)=k*x+m. Välj verktyget text. Markera latex. Skriv f(x)= och välj objektet f.
WOW!
g) Undersök verktygen för parallella och vinkelräta linjer. Observera att fler verktyg finns i undermenyn om man trycker på lilla lilla pilen i vänstra nedre hörnet av verktyget.
Prova även här att ändra egenskaper
h) Undersök verktyget segment. Prova även här att ändra egenskaper
i) Och nu så laborerar vi lite mer med textverktyget. Skapa några heltalsglidare. Koppla texten till dem i menyn objekt. Lek med dem i latexformler. Visst är det roligt?