Uppgift 3

Halvfria objekt och animering

att göra bild att lägga märke till
a) Nu arbetar vi med halvfria objekt. Rita en linje med valfri metod. Sätt en fri punkt utanför linjen och en punkt på linjen med hjälp av punktverktyget. Observera skillnaden i den förvalda färgen på punkterna och deras placering i algebrafönstret. Försök att flytta på de båda punkterna. Den fria punkten går att flytta på helt fritt men punkten på linjen förblir en punkt på linjen. Punkten är halvfri.
b) Vi gör om den ovanstående övningen men denna gång sätter vi en punkt på grafen med inmatningsfältet. Fixa en graf till en funktion först. Till exempel en andragradsfunktion: f(x)=x^2+3x-2 Skriv sedan i inmatningsfältet ordet punkt, hjälptext kommer att visas, man ska skriva in Punkt[f(x)] De båda ovanstående sätten fungerar även för att sätta punkter på andra objekt än linjer.
c) Skapa ett segment. Sätt en punkt på segmentet. Öppna punktens egenskaper och markera animering på. Njut!
Diverse inställningar för animering finns under fliken Algebra i inställningar. Prova ändra på hastigheten och typen av animering
d) Rita två linjer som korsar varandra. Sätt en punkt i skärningspunkten. Det kan man göra med punktverktyget eller genom att skriva kommandot skärning i inmatningsfältet. Om linjerna heter a och b blir det skärning[a,b] Punkten är nu låst, observera den förvalda färgen - den är svart, går ej att flytta på.
e) Nu provar vi rita segment med given längd. Sätt ut en punkt, välj verktyget segment med given längd från punkt, klicka på punkten och sedan välj längden på ditt blivande segment. Prova flytta på punkten med flyttverktyget, segmentet hänger med!