Uppgift 4

Geometriska konstruktioner
Rita ett hus och ett träd i GeoGebra:
Använd polygonverktyget eller regelbundenpolygonverktyget: