Att börja

Introduktion till GeoGebra

Nu kör vi!
Ladda ner programmet här och observera att forumet är ständigt bemannat av GeoGebranördar världen runt som bara väntar på att kasta sig över dina frågor! På www.geogebra.org hittar du även manualer.

När man öppnar ett fönster får man se: högst upp en rad med verktyg, algebrafönster, ritområde, ett urval av olika perspektiv samt längst ner inmatningsfältet:

 

Perspektiv väljer man beroende på vad man ska göra. Vi bekantar oss med programmet i perspektivet "Algebra and Graphics". Men utforska gärna även de andra perspektiv, bland annat CAS (Computer Algebra System) som på ett mycket effektivt sätt kan hantera algebraiska uttryck.
Man kan skapa alla objekt genom inmatningsfältet och de vanligaste även genom verktygen högst upp. Verktyg använder man i ritområdet. Om man för pekaren över verktyget visas det en hjälprad.
För att få fram knappar för att anpassa ritområdet och algebrafönstret tryck på de små pilarna:


Nu kan man gömma/visa hjälpobjekt, sortera objekt, gömma/visa axlar och rutnät och bestämma om objekt ska enbart kunna placeras till positioner med heltalskoordinater:


Det är svårt att veta i förväg vilka kommandon som finns i GeoGebra och hur man använder dem. När man skriver i inmatningsfältet i stället för att använda verktygen kan man få hjälp om man trycker på en annan liten knapp:


I algebrafönstret och ritområdet kan man sedan se objekt som man skapar:Att använda färdigt material:


GeoGebratube

Svenska GeoGebra Institutet