Likformighet: trianglar

Trianglar är likformiga.
Olika färger markerar motsvarande sidor.
Observera att motsvarande sidor ligger mitt emit lika vinklar.
Med den vänstra bestämmer du formen.
Ändra skala och observera hur den högra ändrar storlek.
Vrid och vänd på den högra och försäkra dig om att du förstår att formen är samma oavsett hur den är vriden.
När du är nöjd, räkna ut sidan c.
Upprepa övning ett par gånger: en gång när du har en förstoring och en gång när du har en förminskning.