Efterarbete

Uppgifter att jobba med efter workshop

Uppgift 1. Skapa en likadan:

Facit till uppgiften:
Ladda ner filen


Uppgift 2. Skapa en likadan:

Facit till uppgiften:
Ladda ner filen


Uppgift 3. Skapa en likadan:

Facit till uppgiften:
Ladda ner filen


Uppgift 4: Skapa en godtycklig vinkel och rita bisektris i den (utan att använda den inbyggda funktionen)
Prova dra i punkterna A, B och C och observera att vinklarna fortfarande är lika stora.

Facit till uppgiften:
Ladda ner filen


Uppgift 5: Beräkna med hjälp av GeoGebra arean av området mellan kurvorna \(f(x)=-x^2+5\) och \(g(x)=x^2-3\)

Facit till uppgiften:
Ladda ner filen