Geo + metri, mäta vad och i vilka enheter?

Innan vi börjar med enhetsomvandlingar betrakta följande:

\[5 \text{ }öre = \sqrt{25 \text{ } öre}= \sqrt{\frac{1}{4} \text{ } krona}= \frac{1}{2}\text{ }krona = 50 \text{ } öre \]

Har vi kommet på ett sätt att tiodubbla pengar med hjälp av matematik? Eller är det något knas med det här? Vad i sådant fall?

Mäta vad och i vilka enheter?


Övning på det: (Övningen är gjord av Jonas Hall, The Mad Mathematician)

Omkrets - area - volym, eller platta myror och riktiga flugor


Snygga saker från rymdgeometri:

Vi har bjudit in en gästföreläsare för detta.