Vinklar och trianglar

Spelet om vinklarna

Vinklar vid parallella linjer:

Här nedan är exempel på vertikalvinklar, sidovinklar, alternatvinklar och likbelägna vinklar, försök att förstå vad orden betyder och öva sedan in dem:

Bisektris, median och höjd i en triangel:

Försök att med hjälp av övningen här nedan första vad en bisektris och en median är, höjder har du säkert hört talas om tidigare. Öva på vad det heter:

En genomgång av ovanstående termer och tecken och lite annat smått och gott: