Euklidisk geometri: axiom och satser

Euklidisk geometri: definitioner, axiom, satser


Vinkelsumma i en triangel, med bevis

Här kan du se beviset stegvis


Några satser, utan bevis:

I en likbent triangel är två av vinklarna lika:


I en likbent triangel är höjden som man drar till basen sammanfaller med medianen och bisektrisen:


Diagonalers skärningspunkt i en parallellogram delar diagonaler mitt itu:


Höjder i en triangel möts i en punkt, samma gäller för bisektris och median

Här nedan kan du "prova på" den satsen för medianer och bisektriser