Pythagoras sats

Pythagoras sats

En geometrisk illustration av pythagoras sats:


En enkel övning i användning av pythagoras sats:

Nivå 1: vi har katet och katet och ska räkna ut hypotenusan.

Nivå 2: vi har katet och hypotenusan och ska räkna ut den andra kateten.

Observera att ekvationen har egentligen en negativ rot också men den är ointressant i sammanhanget.